T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
KONYA / CİHANBEYLİ - Günyüzü Ortaokulu

Duyurular

Haz

MEB'den Osmanlı'dan günümüze mesleki eğitim tarihine yolculuk kitabı

 

Osmanlı'dan günümüze mesleki ve teknik eğitimde yaşanan gelişmeleri tarihsel sıra ve fotoğraflarla anlatan "Geçmişten Günümüze Fotoğraflarla Mesleki ve Teknik Eğitim Kitabı" yayımlandı.

Kitapta Ahilik, Bacıyan-ı Rum, Lonca Teşkilatı, Gedik Sistemi ve Enderun Mektebi ile başlatılan tarih yolculuğu günümüzün yeni eğitim modeli ile dikkati çeken mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile tamamlanıyor.

MEB, yeni bir uygulama olarak Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisi kapsamında, eğitimin farklı boyutları ile ilgili çalışma ve değerlendirme raporları yayımlamaya başladı. Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisi'nin beşincisinde "Geçmişten Günümüze Fotoğraflarla Mesleki ve Teknik Eğitim" ele alındı.

Çalışmada, Tanzimat'tan bugüne mesleki ve teknik eğitimle ilgili gelişim ve dönüşüm, eğitim kurumlarının fotoğrafları eşliğinde okuyucunun ilgisine sunuldu.

Eğitim kurumları ile ilgili kısa bilgilerin yer aldığı çalışma, Türkiye'de mesleki ve teknik eğitim köklerinin ne kadar derinliğe sahip olduğunu gösteriyor.

Yürütücülüğünü Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in yaptığı Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları serisinin beşinci yayını, Selvinaz Aydın ve Ülkü Özdemir tarafından hazırlandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kitap için kaleme aldığı takdim yazısında, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e mesleki ve teknik eğitim sürecinin, aslında ülke olarak çok iyi bir tecrübeye sahip olunduğunun adeta tezahürü olduğunu ifade etti.

Selçuk, "Raflarda kalan siyah beyaz fotoğrafların tozunu üflemekten ibaret olan işbu çalışmamız, maziden kalan meslek eğitimi deneyimimizi hatırlayıp atiyi şekillendirmek gayesi gütmektedir. Bu eserin bir girizgah niteliğinde olduğunu ve ileride meslek tarihimize dair başka eserleri de ülkemize kazandırmak için çalışmalarımıza devam edeceğimizi vurgulamak isteriz." değerlendirmesinde bulundu.

Mesleki eğitim tarihine yolculuk daveti

Çalışma için Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu da ön söz yazdı.

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e mesleki ve teknik eğitimin gelişimi hakkında bilgi veren Afyoncu, çalışmayla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu çalışmada, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e mesleki ve teknik eğitimin tarihi kökenlerinden hareketle günümüze kadar yaşanan gelişmeler, fotoğraflarla birlikte anlatılarak ortaya konulmaya çalışıldı. Kitapta yer alan okulların tarihi kökleri ve günümüzdeki durumları tarihi devamlılık anlayışı çerçevesinde sunuluyor. Okulların tarihçeleri ve gelişimleriyle ilgili verilen kısa bilgiler fotoğraflarla pekiştirilerek, okuyucular mesleki ve teknik eğitim tarihine doğru kısa süreli bir yolculuğa davet ediliyor. Ayrıca okulların tarihçeleri hazırlanırken literatürdeki konuyla ilgili araştırmalardan istifade edildi. Genelde eğitim tarihi, özelde ise mesleki ve teknik eğitim ile ilgili araştırmaların oldukça sınırlı sayıda olduğu göz önüne alındığında bu eserin alanda yapılacak yeni çalışmalara vesile olması temenni edilmektedir."

"Malzemelerin toplanma süreci oldukça zahmetli geçti"

Çalışmanın yürütücüsü Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, çalışmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede ise "Mesleki ve teknik eğitimde gelinen noktayı anlayabilmek için bu topraklarda ona dair neler yapıldı, hangi aşamalardan geçildi, her dönüşümün yaşandığı sosyoekonomik koşullar nelerdi bunların etraflıca ve derinliğine bilinmesini gerektiriyor." dedi.

Mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesi ve kalitesinin artırılması için son aylarda çok önemli adımlar attıklarını aktaran Özer, şunları kaydetti:

"Bu çalışma ile de yapılanları tarihsel bir bağlama oturtup tarihsel süreçle ilişkilendirmek istedik. Çalışma okuyucuları Osmanlı'dan Cumhuriyet'e ve günümüze kadar fotoğraflar ve bilgilendirme notları eşliğinde uzun bir mesleki ve teknik eğitim tarihi yolculuğuna çıkartıyor. Çalışmada kullanılacak malzemelerin toplanma süreci oldukça zahmetli geçti. Eğitim kurumlarımızla ilgili fotoğrafları paylaşan herkese teşekkür ediyorum. Bu çalışmanın yayımlanması ile birlikte Bakanlığımıza mutlaka hem düzeltme önerileri ve yeni ilaveler hem de yeni fotoğraflar gelecektir. Bu aşamada okuyucularımızdan elde edeceğimiz eleştirilerle bu çalışma sürekli iyileşecektir. Aylardır bu projeyi tamamlamak için büyük emek veren Selvinaz Aydın ve Ülkü Özdemir'e, çalışmanın redaksiyonunu gerçekleştiren Emine Eroğlu, İhsan Akşehirli ve Ahmet Vurgun'a çok teşekkür ediyorum. Ayrıca çalışmayı inceleyen ve ön söz yazma teklifimizi kırmayan Erhan Afyoncu'ya özel şükranlarımı sunuyorum"dedi.

Geçmişten Günümüze Fotoğraflarla Mesleki Eğitim Kitabına ulaşmak için tıklayınız

 

 

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin

Haz

Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı; Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri olmak üzere iki ana bileşenden oluşmaktadır. 
Bölgede hüküm süren medeniyetlerin, kültürlerin ve dönemin ihtiyaçları doğrultusunda şekillenerek özgünlüğünü ve 7 bin yıllık tarihsel varlığını sürdüren Diyarbakır Kalesi, Surları ve Burçları hala orijinal ve özgün kültür varlıkları olarak yaşamakta, Dünya tarihi için önemli bir evrensel miras özelliğini korumaktadır.
Hevsel Bahçeleri, bahçe kültürünün çok önemli olduğu bir coğrafyada yer alan tarihi boyunca halkın kullanımına açık sivil bir bahçe olarak özgün bir değer ortaya koymaktadır. 30’dan fazla uygarlığın izlerini taşıyan bir bölgede 8 bin yıl gibi çok uzun süredir bahçe olarak var olmasıyla, tarımsal değerinin dışında, kültürel ve tarihi olarak da özgün bir yere sahiptir.
Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri’nin yaşamsal işbirliği ve Hevsel Bahçeleri’nin oluşturduğu peyzaj, kentin ve aday varlığın binlerce yıldır kesintisiz yaşam sürmesinde, en önemli etkendir.

 

Haz

Aydın ili, Karacasu ilçesi, Geyre Mahallesi sınırları içinde yer alan Aphrodisias Antik Kenti, Menderes (Meander) Irmağı’nın bir kolu olan Dandalaz (Morsynus) Çayı’nın oluşturduğu bereketli vadide, denizden yaklaşık 600 metre yükseklikte bir plato üzerinde yer almaktadır. Tarih boyunca, içinde bulunduğu nehir havzasının doğal özelliklerinden beslenen kentin Antik Dönem’deki en büyük zenginlik kaynağını ise kentin kuzeyinde, Babadağ eteklerinde yer alan mermer ocakları sağlamıştır.

Yerleşim tarihi MÖ 5. bin yıl ortalarına kadar uzanan Aphrodisias, MÖ 6. yüzyılda küçük bir köy görünümünde iken, MÖ 2. yüzyılda Menderes Vadisi'ndeki yoğun şehirleşme döneminde kent devleti (polis) statüsü kazanmıştır. MÖ 1. yüzyılda Roma ile yakın ilişkilere sahip olan Aphrodisias, daha sonra Roma İmparatoru olarak Augustus unvanını alacak olan Octavian tarafından “Tüm Asya’dan kendime bu kenti seçtim.” sözleriyle koruma altına alınmış ve Roma Senatosu tarafından MÖ 39 yılında vergi muafiyeti ve özerklik gibi ayrıcalıklar tanındıktan sonra hızla gelişmeye başlamıştır. 

Aphrodisias’ın arkeolojik önemi, Geç Helenistik Dönem’den Roma ve Bizans dönemlerine kadar süren yoğun bir fikir ve değer alışverişini gözler önüne seren, büyük ölçüde mermerden inşa edilmiş yapıların ve bunlarla ilişkili kabartma ve yazıtların istisnai ölçüde iyi korunmuş olmasından gelmektedir. Aphrodisias, MS 1.-5. yüzyıllar arasında bütün Akdeniz dünyasında büyük üne kavuşan, başta Roma olmak üzere, İmparatorluğun dört bir yanında imzalarını taşıyan eserleri bulunan heykeltıraşlar yetiştirmiştir. Mermer ocaklarının kente eşine az rastlanır derecede yakın olması, Aphrodisias'ın mermer heykel sanatı için yüksek kaliteli bir üretim merkezi haline gelmesinin önemli bir nedenidir. Bu özelliği sayesinde Roma İmparatorluğu’nun Asya Eyaleti’nde, dönemin mermer sanatı ve mimarisinin tüm yönleriyle araştırılıp anlaşılmasını sağlayan kentlerden biri olmuştur. Kente adını veren ve kent kimliğinin gelişiminde önemli rol oynayan Aphrodite kutsal alanının ve kentteki özgün Aphrodite kültünün de Akdeniz Havzasında geniş bir alanı kültürel açıdan etkilediği bilinmektedir.

Bu özellikleri nedeniyle, Aphrodisias Antik Kenti yaklaşık 2-3 km. kuzeydoğusunda bulunan antik mermer ocakları ile birlikte 2017 yılında Dünya Miras Listesi’ne kaydedilmiştir.

Haz

 

 

Çaldağı’nın güney eteklerinden gelen kalsiyum oksit içeren suların oluşturduğu görkemli beyaz travertenler ve geç Helenistik ve erken Hıristiyanlık dönemlerine ait kalıntılar içeren Hierapolis arkeolojik kenti, antik çağlardan bugüne kadar ulaşan en çarpıcı merkezlerden biridir. Denizli’ye 2 km. uzaklıkta bulunan bu alan, ayrıca çok çeşitli rahatsızlıklara iyi geldiğine inanılan şifalı suları ile de ünlüdür.

 

Antik kentin M.Ö. II. yüzyılda Bergama krallarından II. Eumenes tarafından kurulduğu, adını ise Bergama’nın kurucusu Telephos’un eşi Heira’dan aldığı sanılmaktadır. Eski kaynaklara göre metal ve taş işlemeciliği, dokuma kumaşları ile ünlü olan kent, Büyük Konstantin döneminde Frigya bölgesinin başkentliğini yapmış, Bizans döneminde Piskoposluk merkezi olmuştur. Bu özellikleri ile alan UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer almaktadır.

 

 

 

 

 

 

Haz

Doğum tarihi: 973 - Beruni/Özbekistan

Ölüm tarihi: 1050 - Gazni/Afganistan

Türklerin bilime kazandırdıkları arasında Biruni’nin yaptığı çalışmaları da sayabiliriz. Özellikle gökbilim konusunda çalışmalar yapan bilim adamı, güneşin yüksekliğini ve hareketlerini gözlemlemiştir. Bunun yanında şehirlerin boylamlarını hesaplayarak mevsimlerin ne zaman başlayıp bittiğini bulmuş önemli Türk bilimadamlarıarasındadır.

Haz

Doğum tarihi: 1403 - Semerkand/Özbekistan

Ölüm tarihi: 1474 - İstanbul Eyaleti

Türk-İslam bilim adamları ve buluşları ile ilgili olarak bahsetmemiz gereken bir diğer bilim adamı ise Ali Kuşçu’dur. Kuşçu, Akkoyunlu Devleti tarafından Fatih Sultan Mehmet’e elçi olarak gönderilmiş, sonrasında ise Fatih’in istediği üzerine İstanbul’da kalmıştır. Astronomi ve matematik dersleri veren bilim adamı, aynı zamanda İstanbul’un enlem ve boylamını ölçerek bilim tarihine adını yazdırmayı başarmıştır.

Haz

  Velilerimize Önemli Duyuru   Evinizde bulunan kullanılmayan ders kitaplarıni, kullanılmış kağıtları veya gazeteleri geridonusume göndermek adına okulumuza getirebilirsiniz.Gerı dönüşümler kazan dairesinde toplanmaktadır. Getirdiğiniz zaman ilgili kişiyle müracaata geçebilirsiniz. Katkilarinizdan ilginizden dolayı şimdiden teşekkür ederiz.

 

 

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin

Haz

OKULUMUZ ÖĞRETMENLERİNİN DİKKATİNE!GÜNCEL NÖBET LİSTESİ YAYIMLANDI.

 

Okulun son haftası nöbet listesi panoya asılmıştır.

 

 

 

Haz

Haz

Haz

Haz

Haz

Haz

Haz